ABC, 123, Ti a Fi (Menter Cwm Gwendraeth Elli Cyfyngedig)

You need to have JavaScript enabled to view this map

The project aims to support the development of children 0-3 years of age. It will develop parents understanding and confidence in leading a healthy lifestyle and establish a base for lifelong learning. Children will learn to make their own choices and will become more confident about doing things independently and interacting with other children. The work will support speech, language and communications development, emotional and social behavior, and strengthening family relationships, improving the lives of children and parents and assist with social cohesion. ‘ABC 123 Ti a Fi’ project will focuses on working with parents and their pre-school children to provide basic parenting skills, including speech, language, emotional development, self-care skills and an awareness of the need for a stable home environment to enable the child to prosper.
‘The need for this service is based on feedback from previous projects which showed that many parents in some of our most deprived areas hardly ever cook any meals for themselves. It is also important to educate families to produce nutritional meals on a budget and the importance of nutrition for healthy lifestyle’
Menter Cwm Gwendraeth Elli and supporters will be filming a TV appeal with ITV Wales on Friday 14th and from now on until 25th November will be raising awareness of the public vote and encouraging people to vote on the night.
Help us make a difference.

To support ‘ABC 123 Ti a Fi’ visit http:peoplesmillions.org.uk/2014-finalists/wales Menter Cwm Gwendraeth facebook page ABC 123 Ti a Fi facebook page @MenterCGE Twitter pageAr 25 o Dachwedd 2014, bydd Menter Cwm Gwendraeth Elli yn ceisio ennill cefnogaeth gwylwyr i ennill £50,000, gyda’r cyhoedd yn pleidleisio dros y ffôn i benderfynu pwy fydd yn ennill. Ar ddiwrnod y bleidlais, bydd Menter Cwm Gwendraeth Elli yn dangos ei brosiect ‘ABC 123 Ti a Fi’ ar newyddion ITV Cymru. Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar weithio gyda rhieni a’u plant i ddarparu sgiliau magu plant sylfaenol, gan gynnwys lleferydd, iaith, datblygiad emosiynol , sgiliau hunan-ofal ac ymwybyddiaeth o’r angen am amgylchedd cartref sefydlog i alluogi’r plentyn i ffynnu.

‘Mae’r angen am y gwasanaeth hwn yn seiliedig ar adborth gan brosiectau blaenorol a oedd yn dangos bod llawer o rieni yn rhai o’n hardaloedd mwyaf difreintiedig bron byth goginio unrhyw brydau bwyd iddynt eu hunain. Mae hefyd yn bwysig addysgu teuluoedd i gynhyrchu prydau bwyd maethlon ar gyllideb a phwysigrwydd maeth ar gyfer ffordd iach o fyw ‘

Bydd Menter Cwm Gwendraeth Elli a chefnogwyr yn ffilmio apêl teledu gydag ITV Cymru ar ddydd Gwener 14eg ac o hyn ymlaen tan 25ain o Dachwedd byddwn yn codi ymwybyddiaeth o’r bleidlais gyhoeddus ac annog pobl i bleidleisio ar y noson.

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth.
Cefnogwch ‘ABC 123 Ti a Fi’ http:peoplesmillions.org.uk/2014-finalists/wales Tudalen ‘Facebook’ Menter Cwm Gwendraeth Tudalen ‘Facebook’ ABC 123 Ti a Fi Tudalen Trydar @MenterCGE


Project messages

You must sign in or register to leave a message of support.

Posted by gwenllian06 on 17 Nov 2014
Cefnogwch y prosiect yma i wneud gwahaniaeth i bywydau teuluoedd. Support this project and make a difference to families lives.
Report Content

Posted by david_saywell on 14 Nov 2014
Prosiect ardderchog.
Report Content

Posted by Penderyn on 14 Nov 2014
Cefnogwch!
Report Content

Posted by Eleri_Davies on 14 Nov 2014
Pob lwc!
Report Content

Posted by Nerys14 on 14 Nov 2014
Dewch Mlan Pleidleiswch am ABC 123 Ti a Fixx
Report Content

Posted by RhodriGlynThomas on 05 Nov 2014
Da iawn am gyrraedd mor bell! Diolch am eich holl waith a phob lwc! Rhodri Glyn Thomas AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Report Content


Registering and supporting us on this website does not count as voting. The voting phone number will be advertised here and in the Daily Mirror on the day. A short video about this project and the competing project will also be shown on the ITV regional news between 6.00pm and 6.30pm.

Nid yw cofrestru a’n cefnogi ni ar y wefan yma yn cyfrif fel pleidleisio. I helpu ABC, 123, Ti a Fi I ennill grant mae angen i chi bleidleisio dros y ffon rhwng 9am a hanner nos ar 25 Tachwedd 2014. Bydd y rhif ffon pleidleisio yn cael ei hysbysebu yma ac yn y Daily Mirror ar y diwrnod. Bydd fideo fer am y prosiect yma a’r prosiect sy’n cystadlu’n ei erbyn yn cael ei ddangos ar newyddion rhanbarthol ITV rhwng 6.00pm a 6.30pm.

Call from your landline using the long number, or your mobile phone using the short number. Mobile & BT Landline votes cost 15p. Other networks may vary.

Text Relay users should dial 18001 before the landline number.

No profits are made by ITV or the Big Lottery Fund from your calls. Lines are open from 9am until midnight tonight. Terms & conditions at itv.com/terms

Project supporters (11)

 • avatar for Nerys14
 • avatar for EiryMiles
 • avatar for reynolds87
 • avatar for JoannaEvans
 • avatar for gwenllian06
 • avatar for sands87
 • avatar for Marged-Griffiths
 • avatar for sandy12
 • avatar for IanJenkins
 • avatar for calonlan13
 • avatar for Sam2014

Show your support


Contact details

ABC, 123, Ti a Fi

.11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli

11-17 Coalbrook Road, Pontyberem, Llanelli
01269 871600

Website: http://mentercwmgwendraeth.org.uk
Keep updated