Contact

If you have any questions email general.enquiries@biglotteryfund.org.uk – we’ll be happy to help you.

You can also call The Big Lottery Fund’s helpline:

Telephone: 0345 4 10 20 30
Text Relay: 18001 plus 0345 4 10 20 30 (for those with a hearing or speech impairment)

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch ebost at miliynaurbobl.cymru@cronfaloterifawr.org.uk – byddwn yn falch iawn i allu helpu.


Gallwch hefyd alw llinell gymorth Miliynau’r Bobl:
Rhif ffôn: 0845 0 10 11 12
Os oes gennych nam ar eich clyw neu nam leferydd gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio Text Relay yn 18001 a 0191 376 1776


Hefyd gweler yr adran cwestiynau aml